HospiCon BIO

Budoucnost biologické léčby

9. – 10. 10. 2018

Hotel Galant, Mikulov


Úvod

Termín konání konference

9. - 10.10.2018

Hotel Galant, Mikulov


Budoucnost biologické léčby v České republice aneb Biologics vs. Biosimilars optikou klinických, regulačních a nákladových aspektů!

Program konference

1. DEN,14.00 - 18.30 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK


14:00 - 14:15 hod. Úvodní slovo Generálního partnera

MUDr. Milan Černek, Country manager, Mylan Pharmaceuticals s.r.o.


14:15 - 14:45 hod. Jaký dopad budou mít globální a regionální trendy v oblasti biosimilars na český trh?

Ing. et Ing. Martin Šlégl, Regional Principal, Consulting Services | South East Europe, IQVIA


14:45 - 15:15 hod. Ekonomické dopady a příležitosti vstupu originálních biologics a nových biosimilars do klinické praxe - extrapolace do 2022

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.


15:15 - 15:45 hod. Biologická léčba současnosti vs. výzvy budoucnosti

Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava


15:45 - 16:15 hod. Biosimilars z pohledu zdravotní pojištovny - dostupnost, udržitelnost růstu

MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna     prezentace...


16:15 - 16:45 hod. Stabilita úhrad nových i stávajících pacientů na biologics a role biosimilars pohledem plátců ve SZP

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., Svaz zdravotních pojišťoven ČR     prezentace...


16:45 - 17:15 hod. Coffee Break


17:15 - 17:45 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL     prezentace...


17:45 - 18:15 hod. Budoucnost paragrafu 16 a modelu vstupu a hrazeni originálních léků a biosimilars

Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR


18:15 - 18:45 hod. Právní aspekty dostupnosti biologics a používání biosimilars - zaměnitelnost, substituce, switch & registr smluv a bonusy

Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.     prezentace...


20.15 hod. Společná večeře

2. DEN, 9.30 - 14.30

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK


09:30 - 10:00 hod. Dostupnost aneb jak nakupovat biologické léky originální a biosimilars pro již nasazené a nově schválené pacienty - příklady z praxe fakultních nemocnic!

Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc     prezentace...


10:00 - 10:30 hod. Regulační aspekty a terapeutická hodnota biosimilárních léků z pohledu farmaceuta

PharmDr. Renata Semeráková, hlavní lékárník, Nemocnice Na Homolce     prezentace...


10:30 - 11:00 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě autoimunitních revmatických onemocnění - vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2020 včetně středně těžké formy a situace registru ATTRA

Prof. MUDr Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK     prezentace...


11:00 - 11:30 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě idiopatických střevních zánětů - vývoj, trend, podmínky pro switch a výhled do 2020. Zaměnitelnost biosimilárního infliximabu CT-P13 u gravidních pacientek?

MUDr. Martin Bortlík, PhD., gastroenterolog, Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE a.s.     prezentace...


11:30 - 12:00 hod. Coffee Break


12:00 - 12:30 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě dermatologických onemocnění - vývoj, trend, podmínky pro switch a výhled do 2020

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha


12:30 - 13:00 hod. Využití bilogics a biosimilars v onkologii a jejich vývoj do 2022?

Doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., lékař, klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav


13:00 - 14:30 hod. Diskuzní kulatý stůl o podmínkách pro switch, nákladech a udržitelnosti paragrafu 16

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.     prezentace...

Účastníci:
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, přednosta dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Martin Bortlík, PhD., gastroenterolog, Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE a.s.
MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie
Mgr. Kateřina Podrazilová, předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB, BratislavaPartneři konference


Generální partner
Hlavní partneři
Partneři