HospiCon BIO 2022

Konference českých nemocnic

20. – 21. 10. 2022

Hotel Galant, Mikulov


Konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.


Program konference

DEN 1, ČTVRTEK 20.10. 2022


BLOK 1 – 09.30 – 14.00 HOD.

POLITIKA CENTROVÉ PÉČE POHLEDEM REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK


10.00 – 10.30 hod.
Aktuální objem, hodnota a trend vstupu originálních biologics a biosimilars do klinické praxe v České republice vs. CEE/EU/Global
Ondřej Frič, Associate Director, IQVIA Česká a Slovenská republika


10.30 – 11.00 hod.
Zdravotní politika státu v oblasti centrové biologické péče – současnost a budoucnost přínosů a rizik 2022-23
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, předseda správní rady VZP ČR, místopředseda zdravotního výboru, PS PČR


11.00 – 11.30 hod.
Dostupnost a náklady centrové péče hlavních diagnostických skupin (celkové náklady, UOP, průměrné roční náklady) vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost financování pojištěncům VZP ČR
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR


11.30 – 12.00 hod.
Dostupnost a náklady centrové péče hlavních diagnostických skupin (celkové náklady, UOP, průměrné roční náklady) vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost financování pojištěncům SZP ČR
MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku ČPZP a předsedkyně zdravotní sekce SZP ČR


12.00 -12.30 hod.
Dostupnost a úhrady biologické péče ve specializovaných centrech spol. Jihočeské nemocnice – současnost a výzvy 2022-23
Ing. Michal Čarvaš, předseda AČMN, člen představenstva Jihočeské nemocnice, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.


12.30 – 13.00 hod.
Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars v České republice – aktuální situace a výhled
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL


13.00 – 14.00 hod.
PŘESTÁVKA NA OBĚD
BLOK 2 – 14.00 – 16.00 HOD.

DOSTUPNOST A ROZPOČET/ LIMITY CENTROVÉ PÉČE V KARDIOLOGII A OFTALMOLOGII + INOVATIVNÍ LP, KTERÉ NEVYŽADUJÍ ÚSTAVNÍ PODÁVÁNÍ ČI STRIKTNÍ PODMÍNKY NA VYBAVENOSTI A VEDLEJŠÍ VÝKONY PRACOVIŠTĚ/CENTRA

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK

Členové bloku:

 • Ing. Markéta Benešová, ředitelka odboru zdravotního, Vojenská zdravotní pojišťovna
 • Doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, hlavní lékař Vitreoretinálních center, sít očních klinik Lexum
 • MUDr. Alena Miková, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků, VZP ČR
 • MUDr. Jana Skoupá, zakladatelka, Czechta Institute ops
 • Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie ČKS a předseda České společnosti pro aterosklerózu
 • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFPBLOK 3A – 16.00 – 17.30 HOD.

VYUŽITÍ CENTROVÉ BIOLOGICKÉ LÉČBY A JEJÍ BUDOUCÍ VÝVOJ V ONKOLOGII A NEUROLOGII

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA


Členové bloku:

 • Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 • MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society), Institut neuropsychiatrické péče, Ústřední vojenská nemocnice, PrahaBLOK 3B – 17.30 – 19.00 HOD.

VYUŽITÍ CENTROVÉ BIOLOGICKÉ LÉČBY A JEJÍ VÝVOJ DO 2023 V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA


Členové bloku:

 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
 • Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA, primář, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., 1. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střední záněty ISCARE


DEN 2, PÁTEK 21.10.2022


BLOK 4 – 09.30 – 12.30 HOD.

NEMOCNIČNÍ NÁKUPY LÉČIV POD LUPOU – AKTUÁLNÍ STAV VS. BUDOUCÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY aneb MÁME SE NA CO TĚSIT…

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.


Nákup léčiv za transparentních a rovných podmínek očima ÚOHS - notoriety, předvídatelnost nákupů, veřejné zakázky, sektorové šetření
Ing. Jan Vodák, poradce místopředsedkyně, ÚOHS
Mgr. Markéta Živnová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, ÚOHS

Veřejné zakázky a nákupy z úhlu Poradního sboru MZ – chystaná metodika pro udržitelné a efektivní zadávaní VZ
Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, obchodní náměstek, FN Olomouc, předseda poradního sboru MZ ČR

Soutěžení ZULP nemocnicemi – originální penetrace vs. biosimilarní uptake pohledem AIFP a ČAFF
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF

Systém flexibilního tendrování léčiv – základní shrnutí, posuny vpřed a vize na rok 2023
Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM

Aktuální právní aspekty zadávání veřejných zakázek – přehled legislativních novinek, cenová rizika zadávání při zvyšování cen a jak se na ně připravit
JUDr. Kateřina Davidová, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.Partneři konference


Generální partner
Hlavní partneřiDalší partneři